உங்கள் எல்லோரையும் ஹாட்ஸ்பாட் கிச்சனுக்கு வருக, வந்து சுவையுடன் நறுமணம் கமழும் சமையல் குறிப்பை பெறுக என இரு கரம் கூப்பி வரவேற்கிறோம். மாலை நேரத்தில் குடும்பத்துடன் அமர்ந்து தேனீர் குடிக்கும் நேரத்தில் குழந்தைகளுக்கு நொறுக்குத்தீனி கொடுக்க எதுவும் இல்லையா. கவலை வேண்டாம். இதோ உங்கள் குட்டீஸை குதூகலப்படுத்த ஹாட்ஸ்பாட் கிச்சன் கல கல சமையலை கொண்டு வருகிறது, மஷ்ரூம் மன்சூரியன் (உலர்ந்தது). மஷ்ரூம் மன்சூரியன் (உலர்ந்தது) செய்து உங்கள் குழந்தைகளை குஷிப்படுத்துங்கள். மஷ்ரூம் மன்சூரியன் (உலர்ந்தது) செய்ய தேவையான பொருட்கள்: பட்டன் மஷ்ரூம், ...