ஹாட்ஸ்பாட் கிச்சன் உலகிற்கு வருகை தந்து இன்றைய ஸ்பெஷல் உணவான முகலாய சமையல் முறையில் தயாரான அசல் பாரம்பரியம் நிறைந்த இறால் தம் பிரியாணியை சுவைத்து மகிழுங்கள். இறால் தம் பிரியாணி மற்ற பிரியாணிகளில் இருந்து மாறுபட்ட ஒரு மாபெரும் சுவையை கொண்ட உணவாகும். இறால் தம் பிரியாணியின் தனிப்பட்ட சுவையை கொண்டாடி மகிழ அதை சுவைத்துப்பார்ப்பதே ஒரு மாபெரும் அனுபவமாக இருக்கும். இறால் தம் பிரியாணியின் சுவையை நீங்கள் ஒருமுறை சுவைத்தால் அதை உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் மறக்கமாட்டீர்கள். இறாலை சுத்தம் செய்ய ...

இறால் பிரியாணி செய்வது எப்படி ...